Villa de Grubbe

Kortenberg

Restauratie beschermd gebouw

Een van de vorige eigenaren van de site heeft in 1907 een landhuis, ook wel gebouw V genoemd, opgericht dat heden buiten gebruik is en aan grondige renovatie toe is.

Het gebouw is opgenomen in de lijst van waardevol erfgoed van gemeente Kortenberg, waardoor het niet afgebroken mag worden. Nadat het gebouw V volledig gestript is tot op de buitengevels na, zal het gebouw opnieuw gebouwd worden met vloeren, dak, wanden, meubilair,… Naar wens van de vergunningverlenende overheid zal het oude dakvolume hersteld worden. Hierdoor verdwijnt één etage van het gebouw. Het landhuis zal gerenoveerd worden tot schoolgebouw voor de site. Door uitbreiding van de taken van Agentschap Opgroeien sinds 2017 en de verhoging van de capaciteit van de site, is er namelijk meer ruimte nodig voor de organisatie van de lessen. Door middel van klimaatplafonds zal gebouw V verwarmd en gekoeld worden.

Meer informatie over onze werkwijze en diensten?